Bilden är AI-genererad

En life science-scen som berör

Vi föds, vi lever, vi dör. Lika naturliga som oundvikliga delar av vår existens. Men däremellan finns stora frågor som saknar bestämda svar: Hur vi kan leva längre liv. Friskare liv. Bättre liv. Inom forskningen finns många kloka människor som söker efter svaren. Inte minst i Stockholm, där en egen vetenskapsstad vuxit fram som samlar företag, forskning och utbildning i världsklass.

Det är nu dags att fler får tillgång till denna värld, som påverkar våra liv i högsta grad. Därför öppnar vi en dörr till möten som är på riktigt: Mellan konsten och vetenskapen, mellan folket och forskarvärlden, mellan livets början och slut.

The Cell är allmänhetens backstagepass till nya Forskaren, i hjärtat av Stockholms vetenskapsstad. Här möts besökare av konstverk som utforskar vetenskapliga upptäckter och frågor om livet. Här blir vetenskap levande och begriplig genom utställningar, upplevelser och samtal. Här öppnar sig spännande karriärvägar för den som vill göra skillnad på riktigt.

Välkommen till en plats där forskare, konstnärer, studenter, skolelever och nyfikna människor kan mötas för att lära, inspireras, utforska och diskutera de stora frågorna. På riktigt.

The Cell är en del av Tekniska museet med Karolinska Institutet som kunskapspartner. The Cell har möjliggjorts genom ett generöst bidrag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.   Det första året fokuserar vi på temat existens där konst, kultur och humaniora belyser och problematiserar naturvetenskaplig och teknisk forskning. Vi utmanar tankesätt, väcker frågor och vrider och vänder på svar.  

Ansiktsmask, ett föremål som finns i The cell. Bilden har färgglatts i blåa och röda toner.

Att existera

Vad innebär det att vara människa, hela den sammansättning av molekyler och celler som skapar vårt väsen?   Vi föds, vi lever, vi dör. Vi är friska, vi är sjuka, vi möter framgångar och motgångar. Vi botas och försöker finna bot mot det obotliga.   Vi förnyar oss och ersätter kroppsdelar med artificiella.  Vi skapar, vi söker, vi upplever.   Vi lever i symbios med andra människor, arter och organismer. Vi samexisterar redan före vår födsel, under våra liv och efter vi tagit vårt sista andetag. Utan andra är vi ingenting. 

Tvångströja, ett föremål som finns i The cell. Bilden har färgglatts i blåa och röda toner.

Genom historien har människan med teknikens hjälp sökt bot och lindring. Ibland med framgång, ibland har nederlag drivit oss att ta nya steg, lära, tänka om och forska vidare.   Livsvetenskaper, Life Science, kan förklaras som vetenskap om allt levande. Den handlar om forskning om hur levande organismer fungerar, samverkar och påverkar sin omgivning.

Medicinförpackning, ett föremål som finns i The cell. Bilden har färgglatts i blåa och röda toner.

Biologi och medicin är två stora områden men forskning inom livsvetenskaper är i hög grad gränsöverskridande med forskare från olika discipliner som till exempel teknik, kemi, fysik, materialvetenskap och farmakologi.   Oavsett inriktning driver forskningen mot att förstå existensen och förbättra den. 

Två människor, en kvinna och en man, som andas i ett rör för att symbolisera hur luft rör sig mellan människor i rum

Helen Pynor, 93% Human, 2023.

Helen Pynor är en tvärvetenskaplig konstnär och forskare vars praktik utforskar filosofiskt, erfarenhetsmässigt och materiellt tvetydiga zoner, såsom gränsen mellan liv och död, det inter-subjektiva naturen hos organtransplantation och sammanbrottet av gränsen mellan det levande och det olevande i relation till proteser.

Kyckling som ligger på ett bord där den saknar fjädrar nedre delen av kroppen.

Helen Pynor, The End is s Distant Memory, 2016.

Pynor har haft flera långvariga och fördjupande samarbeten med vetenskapliga och kliniska institutioner, och arbetar också mer generellt med personer vars egna erfarenheter relaterar till teman i hennes verk. Det är första gången som Helen Pynors verk visas i Sverige och dessutom första gången som samtliga tre verken visas tillsammans.