grupp människor som tittar på konst från borderlands.
grupp människor som tittar på konst från borderlands.

Forskare visar konst

Utforska gränslandet mellan konst och vetenskap i vårt nya program ”Forskare visar konst”. Med utgångspunkt i Helen Pynors tvärvetenskapliga konstnärskap och med hjälp av experter från Karolinska Institutet, bjuder vi in till en tankeväckande resa där forskningen blir en del av konsten.

I ”Forskare visar konst” får du en unik möjlighet att se världen genom både konstnärens och forskarens ögon. Här får experter från Karolinska Institutet visa Helen Pynors verk genom en vetenskaplig lins. Möt Ulrik Kihlblom, professor i medicinsk klinisk etik, eller Johan von Schreeb, professor i global katastrofmedicin, som berättar mer om aktuell forskning inom områden som Helen Pynors konst behandlar.

Välkommen till en upplevelse som berör!

När: 28 augusti och 4 september.
Tid: 18.00
Kostnad: 120 kr

Boka biljett

Möt forskarna

Ulrik Kihlblom

Ulrik Kihlblom är professor i medicinsk klinisk etik vid Karolinska Institutet. Hans forskning fokuserar på medicinetiska frågor kring patienters perspektiv och beslutsfattande inom hälso- och sjukvård, samt etik inom socialtjänst och folkhälsa. Han leder flera tvärvetenskapliga projekt och undervisar vid läkarprogrammet och andra utbildningar. Ulrik är också medlem i flera etikråd, inklusive Karolinska universitetsjukhusets etikråd och barnetikrådet vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Kommer 28 augusti

Johan von Schreeb

Johan von Schreeb är professor i global katastrofmedicin vid Karolinska Institutet och kirurg med specialisering inom området. Han leder Centrum för hälsokriser och forskargruppen Global katastrofmedicin – hälsobehov och insatser, ett WHO-samarbetscentrum. Johan har arbetat med organisationer som MSF och WHO sedan 1989 och har lång erfarenhet av insatser i katastrofdrabbade områden. Han undervisar i global katastrofmedicin och har utvecklat utbildningar och simuleringsverktyg för katastrofhantering.

Kommer 4 september

Helen Pynor arbetar med verket The Body is a Big Place

Konstnären bakom Borderlands

Helen Pynor är en tvärvetenskaplig konstnär och forskare vars arbete utforskar gränszoner mellan liv och död. Hon arbetar med material som celler, organ och DNA, och använder vetenskapliga metoder för att skapa konstverk som berör ämnen som organtransplantation. Hennes praktik, beskriven som "materialfilosofi", integrerar vetenskap för att belysa filosofiska frågor.

Helen Pynor