självlysande bakterier
självlysande bakterier

Skapande Skola i The Cell

Låt klassen utforska provokativ och nyskapande konst av den internationellt erkända konstnären Helen Pynor som tar upp existentiella frågor i utställningen Borderlands. I det här ämnesöverskridande skolprogrammet reflekterar vi över livets stora frågor, så som liv och död; kroppen och själen. 

Vi erbjuder ett unikt skolprogram inom Skapande skola för högstadiet, där life science och konst möts. Skolprogrammet innehåller en guidad visning av konstutställningen och en workshop i vårt laboratorium. Allt innehåll är utformat av en professionell kulturaktör inom sitt konstområde. 

Skapande skola är en nationell satsning för att långsiktigt integrera konst och kultur i grundskolan. Genom vårt skolprogram får elever möjlighet att utforska och fördjupa sig i konstnärliga uttryck som en del av undervisningen. Som skolans huvudman kan du söka statsbidrag via Kulturrådet. 

En interaktiv resa genom existensens värld

I den interaktiva visningen får eleverna svara på frågor och tänka högt tillsammans med guiden medan de utforskar provokativ och nyskapande konst. Tankarna från utställningen tas med in i det specialinredda laboratoriet, där de experimenterar med både biomedicinsk utrustning och konstens uttryckssätt. Konstpedagogen vägleder eleverna genom existentiella frågor på ett lättsamt, humoristiskt och filosofiskt sätt med konstnärliga metoder. Genom att läsa av hjärnans signaler till musklerna med elektroder (så kallad EMG) kan vi styra en annan persons arm. Men vi kan också använda den elektriska signalen till att skapa ljud och visuella bilder i datorn. På så sätt undersöker vi frågor kring kroppen och var ursprunget till jaget och kreativitet kommer ifrån. Musklernas rörelse sker utan att det känns som att vi behöver tänka, men impulsen kommer likväl från hjärnan. Resultatet i workshopen blir konstnärliga verk i ljud och bild genom rörelse.  

Det ämnesöverskridande tillvägagångssättet är utformat för att inspirera både naturvetenskapligt och estetiskt intresserade, samt de som kanske inte ser en framtid som läkare, forskare eller konstnärer framför sig.  

Praktisk information

Årskurs: 7 – 9
Pris: 3 500 kr för helklass.
Tid: 2 timmar
Period: Hösten 2024 -Våren 2025

Boka skolprogram

Kopplingar till läroplanen

Den interaktiva visningen och workshoppen knyter an till kursplanerna i biologi och teknik samt bild och musik. Möjlighet finns såklart att jobba vidare med frågeställningarna i klassrummet efter besöket på The Cell.