Tjej klädd i labbrock som tittar på partiklar i ett mikroskop.
Tjej klädd i labbrock som tittar på partiklar i ett mikroskop.

Ta med klassen på en resa där eleverna får utforska existensen, kroppen och hälsan genom konstnärliga metoder. I detta skolprogram ingår en interaktiv visning av konstutställningen Borderlands och en workshop i labbet om Liv och död – kroppen och själen.

Den australiensiska konstnären Helen Pynor visar upp tre verk i utställningen Borderlands, som undersöker människokroppens existens. I visningen får eleverna också se historiska föremål kopplat till livets stora frågor, så som liv och död; kroppen och själen.  

Efter visningen leds klassen in i det kreativa laboratoriet, där eleverna får utforska sina egna hjärnors signaler till musklerna med grund i forskning på Karolinska institutet. Med mikroskop, elektroder och visualiseringsprogram guidas eleverna till att skapa egna konstnärliga visuella verk i datorn utifrån sin arms rörelse. Workshoppen förmedlar naturvetenskaplig kunskap med konstnärliga metoder. 

Kopplingar till läroplanen

Den interaktiva visningen och workshoppen knyter an till högstadiets kursplaner i biologi och teknik samt bild. För gymnasiet går det att koppla besöket till exempelvis naturkunskap, teknik eller bild. 

Biologi

Några organ, deras uppbyggnad, funktion och samverkan samt etiska frågeställningar tas upp både i visningen och genom experiment med digitala verktyg. Kopplingen till den egna hälsan och kroppen tas också upp i workshoppens frågeställningar, där det finns möjlighet till diskussion kring identitet och relationer.  

Teknik

Eleverna använder sig av elektronik, sensorer och mjukvara för att skapa. De får skapa digitala simuleringar och dokumentera sitt arbete genom att spela in ljud och bild. Vetenskapliga upptäckter kopplade till biologi och medicin inkorporeras i visningen där historiska föremål ur samlingarna ingår. 

Bild

Digitalt skapande och bearbetning av bilder samt kombinationen av ljud och bild är centralt i workshoppen. I samband med skapandet av verken finns det möjlighet att diskutera rättigheter och integritet.  Presentationer av de egna verken sker i slutet av workshoppen, där eleverna får beskriva sin process.

Praktisk information

Årskurs: 7-9 och gymnasiet
Pris:2 500 kr för helklass.
Tid: 75 minuter
Start: Höstterminen 2024 

Boka skolprogram