Vad är Life Science?

Levande organismer och system

Life Science är ett övergripande begrepp som omfattar en bred och mångsidig gren av vetenskapen som fokuserar på forskning av levande organismer och biologiska system. Det inkluderar biologi, medicin, farmakologi, biokemi, bioteknik och ekologi, bland andra discipliner.

Inom Life Science strävar forskare och experter efter att förstå de grundläggande mekanismerna bakom livet, inklusive struktur, funktion, utveckling och evolution av levande organismer. Det omfattar även studier av sjukdomar, hälsa och välbefinnande hos människor, djur och växter. 

Varför är Life Science viktigt?

Life science är ett svenskt spetsområde i snabb utveckling. För att behålla den positionen i framtiden behöver det allmänna intresset för life science och teknik bli större, och samverkan öka mellan akademi, näringsliv och samhället i stort.

Denna ambition ligger till grund för The Cell, som är en publik scen för utställningar, scenframträdanden, pedagogiska skolprogram, samtal och möten. Här står konsten i centrum som metod för att utforska och förstå samspelet mellan life science, teknik och innovation.

En AI genererad bild på bakterier i svart och vitt

Tekniska museet satsar på Life Science

Vi vill skapa ett unikt skyltfönster för Life Science som integrerar teknik, medicin, naturvetenskap och konst. Genom att förena dessa områden kan vi erbjuda en helhetsbild av Life Science och dess betydelse för samhället. 

Bilden är AI-genererad

Främja kreativitet och innovation

Vi arbetar mot att göra Life Science mer tillgängligt och betydelsefullt för samhället. Genom att belysa och fördjupa frågor inom ämnet vill vi öka medvetenheten om dess vikt. Vi arbetar även för att förnya undervisningsmetoder och skapa intresse hos lärare för dessa tillvägagångssätt.

The Cell är avsedd att vara en naturlig samlingsplats för studenter och forskare inom Life Science och teknik. Genom att skapa en dynamisk miljö för studier och utveckling siktar vi på att främja innovation och kreativitet.

Vi vill vara en ledande aktör inom arrangemang av seminarier och evenemang inom områden som kultur, konst, teknik och Life Science. Vidare engagerar vi oss för att främja kompetensutveckling inom Life Science i Sverige och att väcka intresse för ämnet som en potentiell karriärväg. Genom att erbjuda unika möjligheter och upplevelser inom Life Science hoppas vi inspirera nästa generation.